ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเมืองกระบี่ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
237
202
439
11
ม.2
204
223
427
11
ม.3
192
194
386
10
รวมมัธยมต้น
633
619
1,252
32
ม.4
102
157
259
7
ม.5
78
97
175
6
ม.6
75
114
189
7
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
255
368
623
20
รวมทั้งหมด
888
987
1,875
52
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...