ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองทะเลวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
33
38
71
2
ม.2
60
41
101
3
ม.3
63
60
123
3
รวมมัธยมต้น
156
139
295
8
ม.4
21
25
46
2
ม.5
16
27
43
2
ม.6
17
35
52
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
54
87
141
6
รวมทั้งหมด
210
226
436
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...