ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพนมเบญจา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
185
182
367
10
ม.2
155
166
321
9
ม.3
152
175
327
8
รวมมัธยมต้น
492
523
1,015
27
ม.4
108
127
235
7
ม.5
75
115
190
6
ม.6
73
111
184
6
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
256
353
609
19
รวมทั้งหมด
748
876
1,624
46
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...