ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
39
35
74
2
ม.2
49
25
74
2
ม.3
25
23
48
2
รวมมัธยมต้น
113
83
196
6
ม.4
24
42
66
2
ม.5
24
36
60
2
ม.6
31
31
62
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
79
109
188
6
รวมทั้งหมด
192
192
384
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...