ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเขาดินประชานุกูล ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
25
13
38
1
ม.2
17
18
35
1
ม.3
16
9
25
1
รวมมัธยมต้น
58
40
98
3
ม.4
14
16
30
1
ม.5
7
7
14
1
ม.6
7
10
17
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
28
33
61
3
รวมทั้งหมด
86
73
159
6
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...