ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
1
ป.2
0
0
0
1
ป.3
0
0
0
1
ป.4
0
0
0
2
ป.5
0
0
0
2
ป.6
0
0
0
2
รวมประถม
0
0
0
9
ม.1
0
0
0
4
ม.2
0
0
0
4
ม.3
0
0
0
4
รวมมัธยมต้น
0
0
0
12
ม.4
0
0
0
2
ม.5
0
0
0
2
ม.6
0
0
0
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
6
รวมทั้งหมด
0
0
0
27
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...