ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
27
33
60
2
ม.2
25
30
55
2
ม.3
23
35
58
2
รวมมัธยมต้น
75
98
173
6
ม.4
28
39
67
2
ม.5
15
29
44
2
ม.6
9
20
29
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
52
88
140
6
รวมทั้งหมด
127
186
313
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...