ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
40
39
79
3
ม.2
39
57
96
3
ม.3
32
47
79
3
รวมมัธยมต้น
111
143
254
9
ม.4
41
56
97
3
ม.5
31
53
84
3
ม.6
29
57
86
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
101
166
267
9
รวมทั้งหมด
212
309
521
18
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...