ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
182
196
378
10
ม.2
180
194
374
10
ม.3
137
163
300
10
รวมมัธยมต้น
499
553
1,052
30
ม.4
96
153
249
7
ม.5
95
136
231
6
ม.6
73
131
204
6
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
264
420
684
19
รวมทั้งหมด
763
973
1,736
49
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...