ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
51
58
109
4
ม.2
61
60
121
4
ม.3
46
56
102
4
รวมมัธยมต้น
158
174
332
12
ม.4
27
39
66
3
ม.5
21
52
73
3
ม.6
22
46
68
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
70
137
207
9
รวมทั้งหมด
228
311
539
21
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...