ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
100
144
244
7
ม.2
125
135
260
7
ม.3
122
148
270
8
รวมมัธยมต้น
347
427
774
22
ม.4
63
92
155
6
ม.5
83
107
190
6
ม.6
64
115
179
6
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
210
314
524
18
รวมทั้งหมด
557
741
1,298
40
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...