ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
212
270
482
11
ม.2
205
232
437
11
ม.3
223
240
463
11
รวมมัธยมต้น
640
742
1,382
33
ม.4
97
163
260
6
ม.5
75
156
231
6
ม.6
64
172
236
6
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
236
491
727
18
รวมทั้งหมด
876
1,233
2,109
51
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...