ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนคลองหินพิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
27
34
61
2
ม.2
25
35
60
2
ม.3
28
31
59
2
รวมมัธยมต้น
80
100
180
6
ม.4
4
16
20
1
ม.5
4
12
16
1
ม.6
2
9
11
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
10
37
47
3
รวมทั้งหมด
90
137
227
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...