ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
97
90
187
6
ม.2
102
108
210
7
ม.3
101
112
213
7
รวมมัธยมต้น
300
310
610
20
ม.4
61
62
123
4
ม.5
52
73
125
5
ม.6
59
79
138
6
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
172
214
386
15
รวมทั้งหมด
472
524
996
35
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...