ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
76
84
160
5
ม.2
71
84
155
5
ม.3
62
67
129
4
รวมมัธยมต้น
209
235
444
14
ม.4
66
70
136
3
ม.5
43
66
109
3
ม.6
38
48
86
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
147
184
331
9
รวมทั้งหมด
356
419
775
23
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...