ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
215
193
408
10
ม.2
180
234
414
10
ม.3
163
183
346
10
รวมมัธยมต้น
558
610
1,168
30
ม.4
80
135
215
8
ม.5
96
141
237
7
ม.6
94
140
234
7
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
270
416
686
22
รวมทั้งหมด
828
1,026
1,854
52
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...