ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
76
85
161
5
ม.2
86
76
162
5
ม.3
103
97
200
5
รวมมัธยมต้น
265
258
523
15
ม.4
53
65
118
4
ม.5
45
62
107
4
ม.6
52
70
122
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
150
197
347
12
รวมทั้งหมด
415
455
870
27
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...