ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
87
77
164
5
ม.2
86
88
174
5
ม.3
86
89
175
5
รวมมัธยมต้น
259
254
513
15
ม.4
48
64
112
4
ม.5
54
73
127
4
ม.6
44
60
104
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
146
197
343
12
รวมทั้งหมด
405
451
856
27
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...