ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนทับปุดวิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
83
80
163
6
ม.2
90
92
182
6
ม.3
66
73
139
6
รวมมัธยมต้น
239
245
484
18
ม.4
43
96
139
4
ม.5
29
90
119
4
ม.6
41
59
100
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
113
245
358
12
รวมทั้งหมด
352
490
842
30
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...