ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
133
145
278
7
ม.2
125
124
249
7
ม.3
110
133
243
7
รวมมัธยมต้น
368
402
770
21
ม.4
39
38
77
3
ม.5
33
42
75
3
ม.6
34
45
79
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
106
125
231
9
รวมทั้งหมด
474
527
1,001
30
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...