ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
129
116
245
7
ม.2
124
131
255
7
ม.3
117
133
250
7
รวมมัธยมต้น
370
380
750
21
ม.4
41
45
86
3
ม.5
35
60
95
3
ม.6
37
35
72
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
113
140
253
9
รวมทั้งหมด
483
520
1,003
30
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...