ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
128
126
254
7
ม.2
122
140
262
7
ม.3
125
88
213
7
รวมมัธยมต้น
375
354
729
21
ม.4
38
45
83
3
ม.5
35
48
83
3
ม.6
39
47
86
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
112
140
252
9
รวมทั้งหมด
487
494
981
30
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...