ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
133
138
271
7
ม.2
123
138
261
7
ม.3
104
116
220
7
รวมมัธยมต้น
360
392
752
21
ม.4
38
62
100
3
ม.5
38
37
75
3
ม.6
30
42
72
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
106
141
247
9
รวมทั้งหมด
466
533
999
30
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...