ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
300
230
530
14
ม.2
281
209
490
13
ม.3
277
168
445
12
รวมมัธยมต้น
858
607
1,465
39
ม.4
260
230
490
14
ม.5
289
230
519
14
ม.6
210
237
447
13
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
759
697
1,456
41
รวมทั้งหมด
1,617
1,304
2,921
80
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...