ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
282
208
490
13
ม.2
279
169
448
12
ม.3
241
173
414
10
รวมมัธยมต้น
802
550
1,352
35
ม.4
295
231
526
14
ม.5
217
248
465
13
ม.6
257
240
497
14
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
769
719
1,488
41
รวมทั้งหมด
1,571
1,269
2,840
76
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...