ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
30
400
430
13
ม.2
35
404
439
13
ม.3
39
471
510
13
รวมมัธยมต้น
104
1,275
1,379
39
ม.4
64
409
473
14
ม.5
98
450
548
14
ม.6
90
417
507
14
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
252
1,276
1,528
42
รวมทั้งหมด
356
2,551
2,907
81
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...