ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
22
19
41
2
อบ.3
24
20
44
2
รวม อบ.
46
39
85
4
ป.1
43
31
74
2
ป.2
24
32
56
2
ป.3
19
26
45
2
ป.4
29
20
49
2
ป.5
33
29
62
2
ป.6
28
28
56
2
รวมประถม
176
166
342
12
ม.1
32
24
56
2
ม.2
32
19
51
2
ม.3
24
18
42
2
รวมมัธยมต้น
88
61
149
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
310
266
576
22
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...