ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
24
20
44
2
อบ.3
38
30
68
2
รวม อบ.
62
50
112
4
ป.1
38
43
81
2
ป.2
32
27
59
2
ป.3
30
21
51
2
ป.4
34
27
61
2
ป.5
35
29
64
2
ป.6
32
23
55
2
รวมประถม
201
170
371
12
ม.1
38
23
61
2
ม.2
34
28
62
2
ม.3
11
26
37
1
รวมมัธยมต้น
83
77
160
5
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
346
297
643
21
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...