ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
22
14
36
2
อบ.3
25
17
42
2
รวม อบ.
47
31
78
4
ป.1
31
19
50
2
ป.2
28
21
49
2
ป.3
24
31
55
2
ป.4
20
20
40
2
ป.5
26
19
45
2
ป.6
28
28
56
2
รวมประถม
157
138
295
12
ม.1
30
22
52
2
ม.2
29
25
54
2
ม.3
19
13
32
1
รวมมัธยมต้น
78
60
138
5
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
282
229
511
21
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...