ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
3
6
1
อบ.3
5
3
8
1
รวม อบ.
8
6
14
2
ป.1
5
5
10
1
ป.2
4
1
5
1
ป.3
6
4
10
1
ป.4
3
6
9
1
ป.5
8
5
13
1
ป.6
2
3
5
1
รวมประถม
28
24
52
6
ม.1
11
4
15
1
ม.2
11
5
16
1
ม.3
4
6
10
1
รวมมัธยมต้น
26
15
41
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
62
45
107
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...