ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
0
4
1
อบ.3
4
1
5
1
รวม อบ.
8
1
9
2
ป.1
7
3
10
1
ป.2
3
7
10
1
ป.3
7
4
11
1
ป.4
2
2
4
1
ป.5
8
2
10
1
ป.6
7
6
13
1
รวมประถม
34
24
58
6
ม.1
7
5
12
1
ม.2
7
3
10
1
ม.3
4
5
9
1
รวมมัธยมต้น
18
13
31
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
60
38
98
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...