ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบ่อน้ำร้อน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
10
13
1
อบ.2
6
8
14
1
อบ.3
5
4
9
1
รวม อบ.
14
22
36
3
ป.1
11
9
20
1
ป.2
11
5
16
1
ป.3
5
9
14
1
ป.4
8
6
14
1
ป.5
2
2
4
1
ป.6
6
2
8
1
รวมประถม
43
33
76
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
57
55
112
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...