ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่โมกข์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
8
15
1
อบ.2
22
8
30
1
อบ.3
11
6
17
1
รวม อบ.
40
22
62
3
ป.1
15
12
27
1
ป.2
11
15
26
1
ป.3
15
10
25
1
ป.4
13
22
35
1
ป.5
17
12
29
1
ป.6
25
17
42
1
รวมประถม
96
88
184
6
ม.1
9
6
15
1
ม.2
15
13
28
1
ม.3
6
7
13
1
รวมมัธยมต้น
30
26
56
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
166
136
302
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...