ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดกาญจนาราม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
22
18
40
1
อบ.2
29
26
55
2
อบ.3
28
22
50
2
รวม อบ.
79
66
145
5
ป.1
38
23
61
3
ป.2
35
31
66
2
ป.3
29
37
66
3
ป.4
32
37
69
2
ป.5
33
27
60
2
ป.6
49
34
83
3
รวมประถม
216
189
405
15
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
295
255
550
20
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...