ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกำสนราษฎร์อุทิศ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
14
5
19
1
อบ.2
10
10
20
1
อบ.3
11
10
21
1
รวม อบ.
35
25
60
3
ป.1
15
7
22
1
ป.2
8
2
10
1
ป.3
11
13
24
1
ป.4
8
10
18
1
ป.5
15
12
27
1
ป.6
9
5
14
1
รวมประถม
66
49
115
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
101
74
175
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...