ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองสระ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
6
12
1
อบ.2
9
10
19
1
อบ.3
9
9
18
1
รวม อบ.
24
25
49
3
ป.1
11
9
20
1
ป.2
11
9
20
1
ป.3
31
35
66
2
ป.4
31
33
64
2
ป.5
24
27
51
2
ป.6
35
25
60
2
รวมประถม
143
138
281
10
ม.1
34
27
61
2
ม.2
38
26
64
2
ม.3
48
35
83
2
รวมมัธยมต้น
120
88
208
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
287
251
538
19
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...