ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดเขาแก้ว ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
3
6
1
อบ.3
8
8
16
1
รวม อบ.
11
11
22
2
ป.1
8
11
19
1
ป.2
5
12
17
1
ป.3
8
19
27
1
ป.4
12
8
20
1
ป.5
14
5
19
1
ป.6
11
12
23
1
รวมประถม
58
67
125
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
69
78
147
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...