ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านไสขาม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
4
10
1
อบ.2
8
6
14
1
อบ.3
7
9
16
1
รวม อบ.
21
19
40
3
ป.1
8
5
13
1
ป.2
6
4
10
1
ป.3
3
7
10
1
ป.4
3
3
6
1
ป.5
7
5
12
1
ป.6
5
6
11
1
รวมประถม
32
30
62
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
53
49
102
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...