ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านไสตอ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
7
21
1
อบ.3
14
16
30
1
รวม อบ.
28
23
51
2
ป.1
13
20
33
2
ป.2
11
17
28
1
ป.3
23
15
38
2
ป.4
16
13
29
1
ป.5
9
12
21
1
ป.6
14
9
23
1
รวมประถม
86
86
172
8
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
114
109
223
10
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...