ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบางสำโรง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
10
10
20
1
อบ.2
54
46
100
3
อบ.3
60
38
98
3
รวม อบ.
124
94
218
7
ป.1
53
66
119
3
ป.2
47
38
85
3
ป.3
52
44
96
3
ป.4
55
39
94
3
ป.5
45
45
90
3
ป.6
51
36
87
3
รวมประถม
303
268
571
18
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
427
362
789
25
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...