ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบางสำโรง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
11
9
20
1
อบ.2
27
41
68
3
อบ.3
50
50
100
3
รวม อบ.
88
100
188
7
ป.1
66
37
103
3
ป.2
53
62
115
3
ป.3
44
39
83
3
ป.4
49
43
92
3
ป.5
51
40
91
3
ป.6
46
43
89
3
รวมประถม
309
264
573
18
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
397
364
761
25
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...