ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
3
10
1
อบ.2
7
3
10
1
อบ.3
2
6
8
1
รวม อบ.
16
12
28
3
ป.1
8
13
21
1
ป.2
8
15
23
1
ป.3
10
18
28
1
ป.4
14
9
23
1
ป.5
16
10
26
1
ป.6
15
15
30
1
รวมประถม
71
80
151
6
ม.1
12
11
23
1
ม.2
21
14
35
1
ม.3
13
11
24
1
รวมมัธยมต้น
46
36
82
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
133
128
261
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...