ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
15
26
41
1
อบ.2
15
11
26
1
อบ.3
23
23
46
1
รวม อบ.
53
60
113
3
ป.1
15
12
27
1
ป.2
17
15
32
1
ป.3
18
23
41
1
ป.4
20
12
32
1
ป.5
16
24
40
1
ป.6
25
15
40
1
รวมประถม
111
101
212
6
ม.1
19
19
38
1
ม.2
20
18
38
1
ม.3
21
19
40
1
รวมมัธยมต้น
60
56
116
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
224
217
441
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...