ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
17
15
32
1
อบ.2
19
27
46
2
อบ.3
17
14
31
1
รวม อบ.
53
56
109
4
ป.1
21
20
41
1
ป.2
16
16
32
1
ป.3
16
19
35
1
ป.4
19
22
41
1
ป.5
20
14
34
1
ป.6
16
23
39
1
รวมประถม
108
114
222
6
ม.1
19
13
32
1
ม.2
18
18
36
1
ม.3
16
16
32
1
รวมมัธยมต้น
53
47
100
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
214
217
431
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...