ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านศิลางาม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
13
23
1
อบ.3
8
5
13
1
รวม อบ.
18
18
36
2
ป.1
14
10
24
1
ป.2
9
5
14
1
ป.3
13
7
20
1
ป.4
10
10
20
1
ป.5
10
14
24
1
ป.6
9
15
24
1
รวมประถม
65
61
126
6
ม.1
6
3
9
1
ม.2
5
1
6
1
ม.3
3
5
8
1
รวมมัธยมต้น
14
9
23
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
97
88
185
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...