ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านใน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
4
7
1
อบ.2
6
6
12
1
อบ.3
6
8
14
1
รวม อบ.
15
18
33
3
ป.1
8
7
15
1
ป.2
6
6
12
1
ป.3
9
3
12
1
ป.4
6
6
12
1
ป.5
10
13
23
1
ป.6
11
7
18
1
รวมประถม
50
42
92
6
ม.1
7
5
12
1
ม.2
6
4
10
1
ม.3
6
4
10
1
รวมมัธยมต้น
19
13
32
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
84
73
157
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...