ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านควนนิมิต ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
7
21
1
อบ.3
6
3
9
1
รวม อบ.
20
10
30
2
ป.1
8
9
17
1
ป.2
6
8
14
1
ป.3
11
8
19
1
ป.4
5
9
14
1
ป.5
8
9
17
1
ป.6
7
7
14
1
รวมประถม
45
50
95
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
65
60
125
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...