ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยด่าน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
8
16
1
อบ.2
8
10
18
1
อบ.3
19
11
30
1
รวม อบ.
35
29
64
3
ป.1
7
10
17
1
ป.2
5
20
25
1
ป.3
11
8
19
1
ป.4
11
10
21
1
ป.5
8
10
18
1
ป.6
9
6
15
1
รวมประถม
51
64
115
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
86
93
179
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...