ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดกงตาก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
24
20
44
2
อบ.3
24
20
44
2
รวม อบ.
48
40
88
4
ป.1
22
26
48
2
ป.2
35
20
55
2
ป.3
31
25
56
2
ป.4
31
26
57
2
ป.5
29
24
53
2
ป.6
21
17
38
1
รวมประถม
169
138
307
11
ม.1
17
16
33
1
ม.2
19
18
37
1
ม.3
19
18
37
1
รวมมัธยมต้น
55
52
107
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
272
230
502
18
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...