ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านอ่างทอง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
12
24
1
อบ.3
21
13
34
1
รวม อบ.
33
25
58
2
ป.1
20
11
31
1
ป.2
15
17
32
1
ป.3
20
22
42
2
ป.4
24
23
47
2
ป.5
25
26
51
2
ป.6
29
32
61
2
รวมประถม
133
131
264
10
ม.1
29
10
39
2
ม.2
38
25
63
2
ม.3
37
17
54
2
รวมมัธยมต้น
104
52
156
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
270
208
478
18
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...