ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านอ่างทอง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
11
21
1
อบ.3
14
17
31
1
รวม อบ.
24
28
52
2
ป.1
24
13
37
2
ป.2
20
13
33
1
ป.3
17
18
35
1
ป.4
22
23
45
1
ป.5
24
22
46
2
ป.6
23
28
51
2
รวมประถม
130
117
247
9
ม.1
24
32
56
2
ม.2
23
8
31
1
ม.3
29
19
48
2
รวมมัธยมต้น
76
59
135
5
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
230
204
434
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...