ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านอ่างทอง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
7
24
1
อบ.3
10
11
21
1
รวม อบ.
27
18
45
2
ป.1
27
17
44
2
ป.2
24
14
38
2
ป.3
22
16
38
1
ป.4
17
16
33
1
ป.5
18
24
42
2
ป.6
24
22
46
2
รวมประถม
132
109
241
10
ม.1
24
18
42
2
ม.2
20
33
53
2
ม.3
18
10
28
1
รวมมัธยมต้น
62
61
123
5
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
221
188
409
17
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...