ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบ่อผุด ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
15
20
35
1
อบ.2
26
25
51
2
อบ.3
26
20
46
2
รวม อบ.
67
65
132
5
ป.1
47
39
86
2
ป.2
48
27
75
2
ป.3
40
29
69
2
ป.4
40
35
75
2
ป.5
33
27
60
2
ป.6
44
27
71
2
รวมประถม
252
184
436
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
319
249
568
17
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...