ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบ่อผุด ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
23
31
1
อบ.2
26
29
55
2
อบ.3
27
29
56
2
รวม อบ.
61
81
142
5
ป.1
51
48
99
3
ป.2
52
41
93
2
ป.3
47
28
75
2
ป.4
41
32
73
2
ป.5
44
37
81
2
ป.6
34
29
63
2
รวมประถม
269
215
484
13
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
330
296
626
18
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...