ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบางรักษ์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
21
8
29
1
อบ.2
7
16
23
1
อบ.3
17
16
33
1
รวม อบ.
45
40
85
3
ป.1
19
22
41
1
ป.2
20
18
38
1
ป.3
14
16
30
1
ป.4
18
11
29
1
ป.5
22
13
35
1
ป.6
14
19
33
1
รวมประถม
107
99
206
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
152
139
291
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...