ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบางรักษ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
13
9
22
1
อบ.2
21
14
35
1
อบ.3
13
18
31
1
รวม อบ.
47
41
88
3
ป.1
18
19
37
1
ป.2
21
21
42
1
ป.3
26
17
43
1
ป.4
16
12
28
1
ป.5
19
13
32
1
ป.6
23
13
36
1
รวมประถม
123
95
218
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
170
136
306
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...