ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหาดงาม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
10
5
15
1
อบ.2
9
8
17
1
อบ.3
17
11
28
1
รวม อบ.
36
24
60
3
ป.1
29
22
51
2
ป.2
35
26
61
2
ป.3
20
38
58
2
ป.4
34
25
59
2
ป.5
27
30
57
2
ป.6
35
28
63
2
รวมประถม
180
169
349
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
216
193
409
15
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...