ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดภูเขาทอง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
16
33
2
อบ.3
31
25
56
2
รวม อบ.
48
41
89
4
ป.1
45
42
87
3
ป.2
41
39
80
3
ป.3
59
39
98
3
ป.4
35
48
83
2
ป.5
48
42
90
3
ป.6
50
49
99
3
รวมประถม
278
259
537
17
ม.1
14
14
28
1
ม.2
12
7
19
1
ม.3
19
13
32
2
รวมมัธยมต้น
45
34
79
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
371
334
705
25
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...