ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
14
13
27
2
อบ.2
18
11
29
2
อบ.3
29
22
51
2
รวม อบ.
61
46
107
6
ป.1
53
65
118
5
ป.2
59
54
113
5
ป.3
65
60
125
5
ป.4
60
46
106
5
ป.5
49
57
106
5
ป.6
66
54
120
5
รวมประถม
352
336
688
30
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
413
382
795
36
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...