ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดอินทราวาส ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
17
30
1
อบ.3
6
16
22
1
รวม อบ.
19
33
52
2
ป.1
18
15
33
1
ป.2
23
17
40
1
ป.3
13
15
28
1
ป.4
13
15
28
1
ป.5
15
20
35
1
ป.6
9
18
27
1
รวมประถม
91
100
191
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
110
133
243
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...