ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดอินทราวาส ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
16
22
1
อบ.3
17
14
31
1
รวม อบ.
23
30
53
2
ป.1
22
17
39
1
ป.2
13
13
26
1
ป.3
11
14
25
1
ป.4
18
21
39
1
ป.5
9
18
27
1
ป.6
6
18
24
1
รวมประถม
79
101
180
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
102
131
233
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...