ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าขนอน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
24
8
32
2
อบ.3
30
22
52
2
รวม อบ.
54
30
84
4
ป.1
40
40
80
2
ป.2
29
29
58
2
ป.3
34
34
68
2
ป.4
26
30
56
2
ป.5
36
41
77
2
ป.6
31
30
61
2
รวมประถม
196
204
400
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
250
234
484
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...