ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านมะเลาะ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
5
11
1
อบ.2
10
10
20
1
อบ.3
8
9
17
1
รวม อบ.
24
24
48
3
ป.1
10
9
19
1
ป.2
14
14
28
1
ป.3
10
10
20
1
ป.4
5
14
19
1
ป.5
5
16
21
1
ป.6
12
13
25
1
รวมประถม
56
76
132
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
80
100
180
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...