ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
9
18
1
อบ.3
13
16
29
1
รวม อบ.
22
25
47
2
ป.1
14
11
25
1
ป.2
18
16
34
1
ป.3
21
12
33
2
ป.4
12
23
35
1
ป.5
17
16
33
1
ป.6
12
19
31
1
รวมประถม
94
97
191
7
ม.1
10
11
21
1
ม.2
12
10
22
1
ม.3
8
8
16
1
รวมมัธยมต้น
30
29
59
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
146
151
297
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...