ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดสุทธาวาส ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
13
29
1
อบ.3
9
9
18
1
รวม อบ.
25
22
47
2
ป.1
10
14
24
1
ป.2
11
11
22
1
ป.3
9
11
20
1
ป.4
7
12
19
1
ป.5
21
12
33
1
ป.6
13
13
26
1
รวมประถม
71
73
144
6
ม.1
19
13
32
1
ม.2
15
8
23
1
ม.3
12
12
24
1
รวมมัธยมต้น
46
33
79
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
142
128
270
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...