ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดสุทธาวาส ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
10
20
1
อบ.3
9
12
21
1
รวม อบ.
19
22
41
2
ป.1
12
12
24
1
ป.2
10
13
23
1
ป.3
8
13
21
1
ป.4
19
13
32
1
ป.5
15
13
28
1
ป.6
12
19
31
1
รวมประถม
76
83
159
6
ม.1
15
6
21
1
ม.2
9
12
21
1
ม.3
5
8
13
1
รวมมัธยมต้น
29
26
55
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
124
131
255
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...